Talents

Effie Demetriou Nicola Andreou Milena Cocozza Grace Calder Anna – Christina Groza Andreani Constanti Aliki Danezi-Knutsen Georgia Fotou Inessa Kraft Abe Cohen Tomasz Drankowski Michael Edwards Marios Ioannou Dan ‘DJ’ Johnson Marine Francen Romina Katsikian Peru Kavalieri Darcy Jordan Dimitris Kitsos Ioanna Kolliopoulou Martin Högdahl Marine Francen Teodora Markova Inessa Kraft George Spaneas Jesus Garcés Lambert Elle McAlpine Romanna Lobach Audrey O’Reilly EK Intimacy Wiktor Piatkowski Andreas Marcou Christina Marouchou Audrey O’Reilly Venia Stamatiadi Gina Tsialis Dimitra Giatrakou Dan Pánek Danielle Wolff Dan ‘DJ’ Johnson Dan ‘DJ’ Johnson Minos Papas Jonathan Mueller Minos Papas Cleopatra Starrets Cleopatra Starrets Yannis Sakaridis Natasha Sarris Smaro Papaevangelou Sofronis Sofroniou  Christine Sojin Elpida Iacovidou Yorgos Zafeiris Athena Xenidou Stavros Terlikkas Elena Priovolou Marcia Zerva